חזון וערכים קבוצת דוקרט:

 

  • הצטיינות בפתרונות אריזה מקרטון וממגוון חומרים נוספים.

  • מובילות ויוזמה בחדשנות ובאיכות בישראל ובשווקי חו"ל.

  • צמיחה, רווחיות וקיום נכס משמעותי לבעליה לאורך זמן.

  • פיתוח וטיפוח קשרי אמון ושיתופי פעולה לאורך זמן עם השותפים, הלקוחות והספקים.

  • פיתוח ההון האנושי תוך שמירה על כבוד ואמון הדדי, ויצירת חברה אשר עובדיה מחויבים להצלחתה וגאים לעבוד בה.

  • מחויבות לפעילות בקהילה ולאחריות חברתית וסביבתית.

  • מחויבות לאיכות ולבטיחות עובדיה ומוצריה, תוך התאמת המוצרים לתקנים ולערכים של שוק מתקדם.