פריסות להורדה

כחלק מהשירות אנו מפרסמים דוגמאות לפריסות אותן ניתן להוריד לשימוש אישי (אין לעשות כל שימוש מסחרי בקבצים אלו)

 

prisotpic5
   
קרטון חלב 1 ל'  להורדת הפריסה

 קרטון חלב 1/2 ל'  להורדת הפריסה

 קרטון חלב 1/4 ל'  להורדת הפריסה