Evergreen | תווי איכות

 

האיכות הנה אספקט מרכזי בתפיסת העולם שלנו, ודוקרט משקיעה משאבים רבים בשמירה על איכות המוצר.
מטרתנו היא להשיג שביעות רצון מתמשכת של לקוחותינו על ידי אספקת המוצר הטוב ביותר במועד המבוקש.
בדוקרט מופעל תהליך שיפור מתמיד, המושתת על עידוד רעיונות לחדשנות, וכן על זיהוי ומניעה של ליקויים בכל תחומי פעילות החברה.
מערכות הניהול בדוקרט עומדות בתקנים הבאים:

 
לחצו על אייקון תו האיכות לפתיחת התעודה.

     __________________________________________________________________________________________________________
 

     __________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FSC לוגו לאתר DEP בפורמט JPEG


FSC TM 


 
 
 __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________