WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ס'


קרטון לאריזות נוזלים

קרטון לאריזות נוזלים 2S LDPE- SBS מצופה שני צדדים פוליאתילן. משמש לאריזות נוזלים שונות.
קיימים סוגים שונים של פוליאתילן. סוג הפוליאתילן, נקבע לפי המוצר אותו יש לארוז (חלב, יוגורט, נוזל ביצים, נוזל כביסה, יין , מיץ ועוד). צורת הקופסה נקבעת לפי אורך החיים של המוצר. אריזות Gebel Top (צורת משולש לראש האריזה) למוצרים המיועדים לחיי מדף קצרים. ומוצרים הדורשים חיי מדף ארוכים,אריזות ללא מקום לחמצן.


PE1S/PE2S

Cup Stock PE1S, PE2S- קרטון SBS ללא ציפוי להדפסה המשמש לכוסות שתייה חמה ומזון מהיר (פוליאתילן בצד אחד של הקרטון). שתייה קרה, שני צדדים מצופים פוליאתילן (בגלל התעבות הנוזלים על האריזה). איכות ההדפסה נמוכה כיוון שהקרטון ללא ציפוי להדפסה. באריזה למזון קר, איכות ההדפסה על ה- PE טובה יותר, אך עדין פני הקרטון אינם חלקים כפני קרטון מצופה.