WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

מ'


תוספים למערכת

המים אלה מגיעים למערכת מי ההרטבה ובה נוסף עוד חומרים לויסות:
1. תוסף למים – חומר נוזלי בעל תכונות של אנטי בקטריאלי לניקיון המים. תוספת של חומצה כדי להגיע למינון של PH ברמה של 4.3 – 5.5.
2. IPA – Isopropylan (אלכוהול) שתפקידו למתוח את שטח הפנים של המים כדי שמי ההרטבה נוגעים בלוח ההדפסה הם ישתטחו בצורה שווה על פני שטח הלוח. רמת האלכוהול נעה בין 5% - 15% תלוי בחומר הגלם המודפס, כאשר בחומרים שאינם סופגים רמת האלכוהול עולה. כיום ישנם מדינות שלא מאפשרות שימוש באלכוהול וישנם כיום תחליפי אלכוהול שמוספים לתוך התוסף למים.
3. מוליכות המים – Conductivity המוליכות המים חשובה כדי לדעת את איכות המים ומוליכות שאר החומרים. נעה בין 1000 – 1700 מיקרו סימנס
במערכת מי ההרטבה, נוסף מערכת של ויסות טמפרטורה שתפקידה לקרר את המים. החשיבות לקירור היא עקב המצאות האלכוהול במי ההרטבה.


תמונות דליברי

מערכת המערום (delivery) קיימת בנוסף למכונות הדפוס גם במכונות החיתוך.

del1

מערום במכונת השיטר (Sheeter) לחיתוך גליונות מגלילי חומר גלם

 

del2

מערום במכונת הדפסה אופסט פלנטה KBA 126 

del3

מערום ויחידת פויל במכונת חיתוך והטבעה Bobset