WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ד'


דפוס דיגיטאלי

יותר ויותר חברות מייצרות מכונות המבוססות על השיטה הדיגיטאלית אשר בעתיד הרחוק הכוונה היא החלפה של שיטת האופסט. בשיטה זו האינפורמציה מועברת ישירות מהמחשב, כאינפורמציה דיגיטאלית לטנבור הממגנט אליו את הצבע בהתאם לדמות, שיטה זו מיועדת להדפסה של כמויות קטנות. ככל שהמהדורות קטנות יותר כך השיטה זולה יותר. אין פחת הכנת מכונה (נייר, חומר גלם) כמו בשיטות האחרות והדיוק מרבי. כל המכונות הדיגיטאליות יכולות ליצור טקסטים ודמויות ממדיה דיגיטאלית, החיסכון הדיגיטאלי ברובו הוא בשלבים עד ההדפסה. בדפוס אופסט רגיל לדוגמה התהליך הוא:

  • העמדה דיגיטאלית.
  • הגהה ראשונית.
  • הגהה.
  • השמנות (הכנה לדפוס).
  • חשיפת פילמים/לוחות הדפסה.
  • הדפסה.
  • גימור.

בדפוס הדיגיטאלי התהליך הוא:

  • העמדה דיגיטאלית.
  • הדפסה במכונת הדפוס הדיגיטאלית.
  • גימור.

הדפסת טמפון

שיטה נפוצה להדפסה על מוצרים עגולים. כגון: צנצנות, שפורפרות, עטים, כדורים וכו'. השיטה עובדת כמו חותמות אשר מובלטת הדמות שאותה צריך להעביר על גבי יריעת גומי גמישה במיוחד. פעם עוברת בדיו ההדפסה ובפעם השנייה על גבי האפליקציה שאותה רוצים להדפיס.