WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ה'


סוגי הדמיות

העתק שמש - תדפיס אחרון לפני הדפסה המופק מתוך קבצים שנשלחו לבית הדפוס ומשמש לשם בדיקת המוצר לפני הפקת לוחות הדפוס. איכות הצבע וההדפסה בהעתק השמש אינן משקפות את איכות הדפוס הסופית, אך כל היתר זהה למוצר שיודפס.


Iris - השם נשאר מכיוון שמדפסת הראשונה שהוציא הגהה דיגיטאלית הייתה Iris.


כרומולין - הדמייה זו הופקה מן הפילמים מהם יצרו את הלוחות. מאחר וכמעט לא משתמשים יותר בפילימים אלא ב CTP הכרומולין כמעט ונעלם, אם זאת הוא נחשב להדמייה הקרובה ביותר לתוצאה שתתקבל בהדפסה.


תדפיס GMG - תדפיס צבע המשמש להגהת צבע (Proofing). בתהליך הטמעת המערכת, בונים עקומת צבע שיודעות לחקות את מכונות הדפוס. התדפיס מופק במדפסת איכותית לבדיקת צבעי הדפוס.


נתונים טכניים

  • מהירות ההלחמה בין 100,000 - 200,000 יחידות בשעה.
  • חום המסה נע בין 130°-170°.