WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ח'

תוכן העניינים

1 ת.מ.י.ר 2 הבלטה

ת.מ.י.ר

Logotmirת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) 

מיסודה של התאחדות התעשיינים בישראל, הינה חברה אשר הוקמה על מנת לאפשר ליצרנים וליבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיהם על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011 ("חוק האריזות").

תמיר הינה חברה לתועלת הציבור אשר פועלת ללא מטרות רווח.

נוסח החוק - החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011


הבלטה

תהליך הבלטת חלקים מסוימים על גבי הנייר המודפס. את הנייר מצמידים בעזרת הגלופה עד ליצירת הבליטה התלת מימדית.

embossing3

דוגמא לעבודה עם הבלטה