WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

י'


פירוט ותמונות

paint unit

מערכת יחידות ההדפסה בדפוס האופסט מורכבות יותר. היתרון של יחידות הן:
• שליטה ובקרה קלה יותר של העברת הצבע על ידי הדפס.
• המחיר הזול יחסית של לוחות ההדפסה.
• צבע משחתי שאינו צורך מערכות נוספות להאזנת הצבע – ישנו מחסן צבע.
• יכולת ליצור רזרבות של צבע ביחידות ההדפסה לרמות טובות של איכויות ולאי שינויים במהדורה המודפסת.

החיסרון של יחידות אלו:
• תחזוקה יקרה בחידוש גלילי הגומי.
• שמירה על מגע נכון בין הגלילים.
• מערכת המים.

הדפסת האופסט היא הדפסה לא ישירה. הצבע מוכנס למחסן צבע, כיום ישנן מערכות האזנת צבע מרכזית, על ידי צינורות ומשאבות מחוץ למכונת הדפוס. או מערכות אלקטרוניות השומרות על כמות אחידה ומדויקת של צבע במחסן הצבע.
גליל הדוקטור מסתובב למערבל את הצבע במחסן. במחסן הצבע מצויים מנועים קטנים הפותחים וסוגרים את המרווח בין מחסן הצבע לגליל הדוקטור להעברה של צבע לפי הכמות הרצויה 
בדמות המודפסת. גליל המזין נע בין גליל הדוקטור

לשאר גלילי הצבע ומעבר באופן אחיד את כמות הצבע המתבקשת. גלילי הצבע מורחים את הצבע על גבי טנבור לוח ההדפסה. כאשר, מערכת גלילי המים יוצרים את מצב שיטת האופסט ודוחים את הצבע ממקומות הבלתי רצויים מלוח ההדפסה. מטנבור לוח ההדפסה מועברת הדמות לטנבור שמיכת הגומי, וטנבור זה לנייר הלחוץ על ידי טנבור נוסף הנקרא טנבור לחץ. כיום טנבורים אלו במיוחד במכונות הגיליון הם בגודל כפול מהטנבורים הישנים יותר, כדי לגרום לזרימה חלקה יותר של חומר הגלם מבלתי ליצור עיוותים מיתרים וכן שינויי צורה מיותרים בחומר הגלם. יחידות מסוג מצויות במכונת הדפוס לפי מספר יחידות הצבע. כלומר מכונה בעלת צבע אחד ישנה יחידה אחת ומכנה בעלת שישה צבעים היא בעלת שישה יחידות מסוג זה.

tanbur
מערכת טנבור העברה

לאחר העברת חומר הגלם המודפס מיחידת צבע אחת, במכונות הרב צבעיות, מצוי טנבור נוסף השומר על אחדות מיקום חומר הגלם מטנבור אחד למשנהו. טנבור זה ניקרא טנבור העברה. הוא בעל מערכת תפסנים התופסים את הגיליון מטנבור לחץ אחד ומועבר למערכת התפסנים של טנבור הלחץ שלאחריו. ישנן מכונות, בעיקר החדשות יותר שלצורך התאמת הצבעים המכאנית במכונה (רגיסטראציה) פועל איזון עקימות הדיאגונל (שינוי בהתאמת הצבעים – עקימות לוח ההדפסה באלכסון) על גבי טנבור זה, היוצר מצב של תפסה מעט "עקומה" של התפסנים לקראת התפיסה בטנבור הלחץ הבא. וכך, נוצר התיקון בהתאמת הדמות מצבע אחד לשני.

print machine2


מכונה לייצור נייר

המכונת להכנת נייר/קרטון הינה מכונה ענקית שאורכה יכול להגיע ל- 200 מ' ורוחבה הוא 4-6 מ'. מהירות המכונה במצב אופטימלי היא 2000 מ 'לדקה - או 60 קמ"ש!

המכונה מתחלקת ל- 4 חלקים עיקריים: 

בחלק הראשון של המכונה שנקרא הקצה הרטוב נכנסת התערובת. התערובת עוברת סינון על לולאת בד כדי ליצור רשת של סיבים רטובים, פיזור, סירוק ולחיצה ראשונית על מנת להבטיח פיזור הסיבים באופן שווה על פני כל הרוחב של מכונת נייר.

בחלק השניה שנקרא מקטע לחץ רטוב נלחצים הסיבים בין גלילים גדולים עמוסים בלחץ גבוה כדי לסחוט כמה שיותר מים.

בחלק השלישי שנקרא מקטע הייבוש בו מופעל לחץ מתפתל על הגיליון על ידי סדרה של גלילי קיטור מחוממים. מקטע הייבוש מסיר את המים עד לרמה של כ -6%.

בחלק הרביעי שנקרא מקטע המערגל בו גליל פלדה כבד מחליק את הנייר היבש המוחזק במתח בין המערגל למקטע הלחץ. הגברה והפחתת הלחץ משפיעים על מאפייני הנייר כגון: חוזק, גמישות, מרקם פני הנייר ועוד.

כל התהליך מנוטר על ידי מחשב ומערכת סנסורים ובקרים להבטחת האיכות ושמירת המאפיינים של המוצר.