WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ל'


UV וצבעי הדפוס

במשך שנים, המטרה של שוק הצבעים היא לשפר את התנהגות דפוס האופסט, גידול הנקודה, רמות ייבוש הצבע ורמות הריח הנמוך של צבעי ה – UV באופסט. אך לצערנו הנוסחה של ייבוש צבעי ה – UV מושפעת מכמה משתנים שחלקם נגזרים מיכולות ספקי הצבע וחלקם מתהליך הדפוס אופסט עצמו. אחד ממאפייני המפתח של צבע אופסט טוב הוא, היכולת להתחלב יחד עם תרכיז מי ההרטבה באופן מהיר ועיקר התאדות של המים באותו תהליך. האינטרקציה בין הצבע למים, בתהליך האופסט, היא יחסית קבועה על ידי משתני המים, הפיגמנט וכן הפוטואיניציאטורים (מרכיבים כימיים המצויים בצבע המאיצים את ייבוש על ידי קרינה של אור אולטרה סגול).
ב- 20 שנה האחרונות, ייבוש ה – UV הוא נושא חשוב בצבעי האופסט, בהתייחסות לקרינה, ייבוש הצבע הוא תחזית של 10% שיפור במשך הזמן. השיפור הזה הוא המשכיות של שיפור טכנולוגית הדפוס (דפוס גיליונות ודפוס הרוטציה) וכן הציוד הנלווה (מנורות הקרינה ומערכות הקירור שלאחר מכן).
ישנם מחקרים המציינים ביצועי נסיון לבדיקת רמות ייבוש של צבעי UV מהספרות. הטבלה הבאה מציינת ניסוי אמפירי לייבוש צבעי UV:

 uv varnish

מונומטר: תרכובת כימית המכילה מולקולות בודדות במרשם הצבע.


שכבת הצבע

ניתנת לבדיקה וכמות על ידי מדידת צפיפות הצבע והשוואה לדוגמה חתומה על ידי מדיד הדנסיטומטר שברשות המחלקה.