WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ק'

תוכן העניינים

1 מעגל החיים 2 סביבה

מעגל החיים

ניתן לומר כי ניתן למחזר נייר וקרטון כ-4 מחזורי שימוש, עד שהסיבים נעשים קצרים ואינם מאפשרים שימוש חוזר.

כל החברות אשר דוקרט קונה מהם חומר גלם הן בעלות תו FSC, Forest Stewardship Council. תקן בין לאומי לניהול סביבה ויערות תחת פיקוח.
תקן זה מחייב אותן לשתול שני עצים על כל עץ המשמש לייצור תאית ולהציג תוכנית לשימור היערות.
זמן הגידול של עצים המיועדים לקרטון ועץ בסקנדינביה נע בין 30-50 שנה לעצים עם סיבים קצרים ורכים. ול 50-80 שנה לעצים עם סיבים ארוכים וחזקים.


סביבה

הקרטון המהווה את הבסיס של חומר הגלם לאריזות הוא נטול עת ומיוצר מתאית המופקת מעצים. ספקי חומרי הגלם שמהם נרכש חומר הגלם על ידינו מנהלים תוכניות לשימור הסביבה. היערות שבהם גדלים העצים לתעשיית חומר הגלם לקרטון נוזלים עומדים בקריטריונים מחמירים של נטיעה חוזרת ונשנית של היערות על מנת להפיק מהם את העצים. במחזוריות זו השימוש הוא של "עץ תחת עץ" וחוסר פגיעה ביערות טבעיים.
אריזות הקרטון לנוזלים ניתנות למחזור במקומות שונים בעולם כאשר בתהליך המחזור נעשית הפרדה בין שכבות הניילון או הפוליאתילן וקרטון הבסיס והם נלקחים לשימוש חוזר לתעשיית הניילון והקרטון הממוחזר.
קרטון הנוזלים הינו קרטון בעל איכות גבוהה מאוד וככזה "מבוקש" מאוד בתהליך המיחזור להשבחת איכות הקרטון הממוחזר.