WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ת'


תופעת עיוורון הצבעים

רוב בני האדם מסוגלים לראות מגוון עצום של צבעים. אך ישנם בני אדם שאינם מסוגלים להבחין בין הצבעים. הם לוקים העיוורון צבעים (פגיעה בתפקוד קשתית העין ברשתית העין) חלקי, והם מסוגלים להבחין בצבעים אחדים אך מתקשים להבחין בצבעים אחרים. על פי ליקוי תפקוד הקשתית שברשתית העין מגדירים את ליקויי עיוורון הצבעים בדרגות שונות ובחומרתם:

• עיוורון צבעים מוחלט (אכרומטיה) – ברשתית העין של העין של אנשים אלו, אין קשתיות עין פעילות. הם אינם רואים צבעים גם מסתנוורים בתנאי תאורה חזקה. וכן חדות ראיתם פגומה.
• עיוורון צבעים מונוכרומטי – ברשתית העין יש רק סוג אחד של קשתיות פעילות ושני סוגים שאינם פעילות. לכן, החשיפה לצבעי הקשת גורמת לעוצמות שונות של תגובה רק בסוג קשתית אחת. הלוקים בעיוורון מסוג זה אינם רואים צבעים אלא יכולים להבחין בשחור ולבן וגוונים שונים של אפור.
• עיוורון צבעים ביכרומטי – שני סוגי קשתיות פעילות. הלוקים בעיוורון מסוג זה, מוגבלים בצבעי הקשת.

גברים נפוצים יותר בעיוורון צבעים מאשר נשים, מכיוון שעיוורון צבעים היא תופעה תורשתית כרומוזומאלית. כאשר, חוסר תפקוד בקשתית העין נמצא בכרומוזום X. לכן, האישה נושאת כרומוזומי XX וכך, שאישה תהיה עיוורת צבעים, היא צריכה לקבל את אי תפקודה של קשתית העין משני ההורים. הגבר בעל כרומוזומי YX יכול לקבל את פגם עיוורון הצבעים מהורה אחד בלבד. מכאן נובעת הסבירות שגבר ילקה בעיוורון צבעים גדול מזה של אישה מבחינה סטטיסטית.


חיבור צבעים

כאשר מאירים אלומת אור בצבע מסוים רואים את אותו הצבע, אך מה קורה שמחברים את אלומות האור ביחד? נוצר פשוט צבע נוסף. ערבוב של אורות העוצמות שונות ובצבעים שונים מאפשר לקבל כל צבע רצוי. כל אלומה מוסיפה את מרכיבי האור שבה והיא משפיעה על הצבע הנגלה. תופעה פיזיקאלית זו נקראת חיבור צבעים. ערבוב הצבעים וחיבורם מבוסס על צבעי היסוד, שהם שלא ניתן לקבלם על ידי ערבוב של צבעים אחרים, אך בעזרתם אפשר לקבל את קשת הגוונים: אדום, ירוק וכחול. הקשר בין חיבור הצבעים לחיישני האור ברשתית העין, הוא בזכות קיומם של שלושה סוגי קשתיות העין ברשתית העין, המתנהגים כמסננים, אדום, ירוק וכחול. וכן התגובות שלהם לידי עיבודו של המוח העת החשיפה לאור.

color3 

קרינה של שלושת אלומות האור, אדום, ירוק וכחול אשר מחברות ביניהם את המגנטה, הצהוב
וציאן. כאשר חיבור כל אלומות האור יחדיו יוצרות את האור הלבן.

coloroverlapחיסור צבעים
מסנן צבע שקוף מאפשר לכל צבעי האור לחדור לתוכו. הצבענים (פיגמנטים) הם חומרים בולעים חלק מקרינת האור הפוגעת בהם ומחזירים את כל החלקים הנותרים ממנה. כלומר, כל צבען מחסיר מהאור הנראה לעין את החלקים שהוא בולע. אם המסנן שקוף המכיל גם צבען אחד או יותר, הוא גורע מהאור המגיע לכיוון העין את הצבעים שנבלעים בתוכו.

colorschemeסינון צבע
אור לבן, כמו אור השמש ונורה ביתית, המורכב מכל צבעי הקשת: סגול, כחול, ירוק, צהוב, כתום ואדום. מסנני הצבע הם מסננים שקופים לאור הבולעים חלק מצבעי האור ומאפשרים רק לצבעים הנותרים לחדור דרכם. לדוגמה: אור ירוק שחודר דרך מסנן ירוק נראה בצבע ירוק מכיוון שרק אורך הגל הירוק מצליח לחדור ולהסתנן דרך המסנן ואילו שאר הצבעים נבלעים בתוכו. סינון האור הוא דוגמה לתופעה של חיסור צבעים מכיוון שהמסננים גורעים חלק מצבעי האור הפוגע בהם.