WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון קדם דפוס תורת הצבע קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

מערום (דליברי)

print machine3(delivery) החלק האחרון במכונת דפוס הגיליונות. בו נערמים הגיליונות לאחר תהליך ההדפסה. כאן הדפס יכול לשלוט על מערכות ההדפסה ולראות את עירומם של הגיליונות אחד על גבי השני. ישנם שני לחיים צדדיים אשר מישרים את הגיליון בצד וכן קיר אחורי וקדמי. הגיליונות אמורים "ליפול" אחד על גבי השני בסדר מדויק כדי שלא ייווצר תזוזה של הגיליונות ובכך להקל על התהליכים הבאים במכונות הבאות בייצור. קיימת דלתית אותה ניתן לפתוח גם במהלך "ריצה", בזמן שהמכונה עובדת על מנת לאפשר הוצאת גיליון לבקרת איכות של הדפס.

תוכן העניינים

1 תמונות דליברי

תמונות דליברי

מערכת המערום (delivery) קיימת בנוסף למכונות הדפוס גם במכונות החיתוך.

del1

מערום במכונת השיטר (Sheeter) לחיתוך גליונות מגלילי חומר גלם

 

del2

מערום במכונת הדפסה אופסט פלנטה KBA 126 

del3

מערום ויחידת פויל במכונת חיתוך והטבעה Bobset