WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

מערכת מי הרטבה

בדפוס המתבסס על שיטת האופסט מצויה מערכת מי הרטבה שתפקידה לעזור לאופסט בשיטתו של מהילה בין שמן למים. מי ההרטבה נמרחים על לוח האופסט ודוחה את צבע הדפוס השמנוני ממקומות שבהם אין תחליב (אמולסיה) ולהיפך, המים אינם "נתפסים" על התחליב העשוי משכבה שמנונית בעיקרון הכימי של מים ושמן.
מי ההרטבה מושבחים כיום על ידי הספקה של מערכת אוסמוזה הפוכה שתפקידה לנקות את המים מכל המוליכות שלהם ומחומרים של חמצון המתלווים אליהם המגיעים ממי הברז. כמו כן, האוסמוזה מורידה את קשיות המים להיפך ולכן לאחר תהליך האוסמוזה יש להוסיף קשיות למים ע"י קלציום ברמה של 6 מיקרו סימנס.

תוכן העניינים

1 תוספים למערכת

תוספים למערכת

המים אלה מגיעים למערכת מי ההרטבה ובה נוסף עוד חומרים לויסות:
1. תוסף למים – חומר נוזלי בעל תכונות של אנטי בקטריאלי לניקיון המים. תוספת של חומצה כדי להגיע למינון של PH ברמה של 4.3 – 5.5.
2. IPA – Isopropylan (אלכוהול) שתפקידו למתוח את שטח הפנים של המים כדי שמי ההרטבה נוגעים בלוח ההדפסה הם ישתטחו בצורה שווה על פני שטח הלוח. רמת האלכוהול נעה בין 5% - 15% תלוי בחומר הגלם המודפס, כאשר בחומרים שאינם סופגים רמת האלכוהול עולה. כיום ישנם מדינות שלא מאפשרות שימוש באלכוהול וישנם כיום תחליפי אלכוהול שמוספים לתוך התוסף למים.
3. מוליכות המים – Conductivity המוליכות המים חשובה כדי לדעת את איכות המים ומוליכות שאר החומרים. נעה בין 1000 – 1700 מיקרו סימנס
במערכת מי ההרטבה, נוסף מערכת של ויסות טמפרטורה שתפקידה לקרר את המים. החשיבות לקירור היא עקב המצאות האלכוהול במי ההרטבה.