WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

משי (שיטת דפוס)

דפוס משי (Screen print) - פשטות השיטה היא בכך שאפליקציה או הדמות מצטיירת על רשת הדפסה צפופה. כאשר האזורים האטומים אינם מעבירים צבע והאזורים של הרשת מעבירים צבע בציור הדמות. שיטה זו משומשת להדפסות על משטחים ישרים אשר אינם ניתנים להצמדה לגליל, כגון: חולצות, ולוחות פלסטיק. כמו כן לאפליקציות להעברה גדולה של צבע לאטימה מרבית על ידי צפיפות צבע גבוהה. וכן, על חומרי גלם הדורשים יבוש אינטנסיבי. השיטה מבוססת על מסגרות רשת, כמו שהוזכר קודם לכן, הצבע נשפך על גבי רשת זו ועל ידי מגב מנגבים את שאריות הצבע ממסגרת הרשת. מכונות כאלה כיום הם מודרניות ורב צבעיות אשר כל צבע מקבל מסגרת מרושתת ויכולה להיות מופרדת לצבעי הפרוצס (CMYK) או ליותר צבעים (PMS). הדיוק די גדול וניתן להגיע לרווית צבע גבוהה מאוד עקב יכולת הדפסה בצפיפות גבוהה. כמובן התאמה לאפליקציה מתאימה לשיטה איטית יחסית זו.

תוכן העניינים