WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

אופסט (שיטת דפוס)

דפוס אופסט (דפוס ליטוגראפי) - שיטה שבה הדמות מועברת פעמיים מלוח המקור העשוי אלומיניום לשמיכת גומי (בלנקט) לנייר הלחוץ מתחתיו על ידי טנבור הלחץ. כל אחד משלושת השלבים מוצמד לטנבור מתכת והדמות או האפליקציה מועברת על ידי לחץ מטנבור אחד למשניה. השיטה מבוססת על ההפרדה הכימית של צבע שמנוני ומים. כאשר, הצבע המודפס הוא על בסיס שומני העובר דרך מערכת גלילי צבע ללוח ההדפסה בעל שיכבה תחליבית (אמולסיה) שבצורה צילומית הדמות מועברת ללוח זה. שאר אזור הלוח (הרקע ללא הדמות התחליבית), נקרא גריין (grain).

תוכן העניינים

1 אופסט המשך

אופסט המשך

ביחידת ההדפסה בדפוס האופסט מצויה מלבד יחידת גלילי צבע יחידה של גלילי מים שתפקידה להרטיב את אזור הגריין (אזור ללא הדמות) וליצור מצב של אי "פלישה" של צבע לאזורים אלו. כמו כן המים לא נצמדים לאזורים התחליביים וכן נוצר מצב של צבעוניות במקומות הרצויים בלבד. מכאן מועברת הדמות לבלנקט שהיא עשויה מגומי בקושיות מסוימת ומעבירה את הדמות לנייר הלחוץ על ידי טנבור הלחץ. שיטת האופסט היא זולה בעיקרה, הכנת לוחות ההדפסה. וכן בדיוק ההתאמות בין המבעים הם קלות במיוחד. האיכויות של שיטה זו היא מן הגבוהות משיטות הדפוס האחרות. והתפתחות הטכנולוגית בשיטה זו מהירה מאוד ומתוחכמת. התקדמות עתירת ידע בשמירה ובקרה באיכות ההדפסה לאורך כל המהדורה המודפסת. הלוחות נעשים פוזיטיבים רגילים ולא ראי (הדפסה מעוברת פעמיים על לנייר). לכן, שיטה זו היא הנפוצה ביותר מבין שיטות הדפוס במיוחד בדפוס הגיליון (sheetfed) הכנסת גיליון מצד אחד מהחלק של האזנת גיליונות (פידר) והוצאת הגיליונות למערום (דליברי). כיום משיטה זו מדפיסים את רוב האפליקציות המסחריות (commercial printing), אריזות מקרטון (packaging), ספרים, שבועונים, מגזינים וכל מיני מדיות בקשת רחבה של גוונים. אין כמעט הגבלה בהשוואת האפליקציה הסופית למקורה. הנייר עובר דרך תפסנים הפזורים על כל טנבור הלחץ ואחריו טנבור מעבר. כמו כן יכולות מכונות אלו להבנות עם תוספת מגדל אחרון בדרך כלל כמגדל המיועד לציפוי לכה (נדון על כך בהמשך) לאחר מכן יחידות הייבוש.