WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

צילינדר (שיטת דפוס)

דפוס צילינדר מוכר גם כדפוס שקע (Rotary printing press) - שיטה זו הינה שלוח המקור הוא טנבור עצמו. כאשר, הדמות חרוטה בו בנקבים קטנים מאוד עד גדולים תלוי באפליקציה. משומש להדפסות של מיליוני עותקים במסות גדולות במיוחד. שיטה מאוד איכותית ויקרה יחסית עקב עלות הטנבור המגולף. לכן, היא תמחירנית מיועדת לעותקים רבים. השיטה נקראת בלעז גם Gravure והצבע מועבר על ידי מערכת של ניגוב של באריות הצבע מהטנבור ישירות לנייר. כמובן שבשיטה זו ההכנה מתבצעת בצורת ראי. שיטה זו נפוצה בשילוב במכונות דפוס אופסט או פלקסו. כלומר, הוספת יחידות שקע ליחידת הדפסה קימות של אופסט או פלקסו.

תוכן העניינים