WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

פלקסו (שיטת דפוס)

דפוס פלקסו (Flexography) - שיטה הדומה מאוד באופן טכני לדפוס האופסט. ומעורב כאן גם דפוס הבלט במידת מה. אך הלוח ההדפסה מתחלף לגלופת גומי פולימרית. משתמשים בשיטה זו בדרך כלל להדפסות על פלסטיק, רדידי אלומיניום, בדים ושאר מיני אריזות. וכן, באפליקציות גמישות. 

תוכן העניינים

1 פלקסו המשך

פלקסו המשך

גלופות הגומי מוגבהים מעט ומעבירים את הדמות לנייר ללא צורך בטנבור נוסף כמו בדפוס האופסט. בעברת הצבע מתבצעת במערכת ללא גלילים אלא על ידי גליל אנילוקס (anilox) המיוצר בתהליך פוטומכאני אשר בעל חורים בגדלים אחידים. שינויי הנפח של חורי גליל זה מהווים את כמות הצבע המועבר. זוג סכינים המנגבים את שאריות הצבע מגליל זה נמצאים במחסן צבע סגור. היתרון של שיטה זו היא המחיר לכמויות העותקים גדולות במיוחד והגמישות בהדפסה על חומרי גלם שונים ויבושם. שיטה זו פחות איכותית ואינה מדויקת כמו דפוס האופסט. וכן הגמישות של הדפס לשנות את צפיפות הצבע בזמן ריצת המהדורה. השינוי הוא מינימאלי על ידי שינוי הטמפרטורה שמעלה ומורידה את הצמיגות של הצבע הגורר אחריה שינוי בצפיפות במונחים מינימאליים. טכנולוגית דפוס הפלקסו עובר מהפכות ושינויים טכנולוגיים מתקדמים עקב שימושו ההולך וגובר בדפוס הרציף. גלופות הפולימריות עוברות פיתוח מתקדם ומדויק בקדם הדפוס ויכולות להתחלה של רישות מדויק בגלופות הפולימריות שעד עכשיו שיטה זו הודפסה בשטחים מלאים בלבד.