WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

טמפון (שיטת דפוס)

הדפסת טמפון (Pad printing also called Tampography) - שיטה נפוצה להדפסה על מוצרים עגולים. כגון: צנצנות, שפורפרות, עטים, כדורים וכו'. השיטה עובדת כמו חותמות אשר מובלטת הדמות שאותה צריך להעביר על גבי יריעת גומי גמישה במיוחד. פעם עוברת בדיו ההדפסה ובפעם השנייה על גבי האפליקציה שאותה רוצים להדפיס.

תוכן העניינים