WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס קרטון לאריזות לנוזלים
על פי סדר הא'-ב':

כרומולין

הגהה צבעונית מהדור הישן, האמורה להדגים ללקוח, בשלב הקדם דפוס,  כיצד תיראה הגרפיקה שלו בהדפסה עצמה. עשויה במעבדה תוך שימוש באבקות צבע על גבי פילם שפותחו במכונה שממנה יוצרו הפילם ולאחר מכן בתהליך הקרנה הפלטות (לוחות האופסט) של העבודה הסופית.

מפני שבתחום הדפסות האופסט כבר כמעט ולא משתמשים בפילם, סוג הגהה (הדמייה) זו כבר אינו נפוץ ומקובל.

תוכן העניינים