WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס קרטון לאריזות לנוזלים
על פי סדר הא'-ב':

אייריס

Iris הגהה צבעונית (Proofing) - תדפיס סימולציה לפני הדפסת המוצר הסופי בדפוס.
מטרת התדפיס היא לתת ללקוח כלי להעריך את הצבעוניות הסופית של העבודה הגרפית, וזאת תו"כ לקיחה בחשבון שיתכנו מעט שינויים בגלל אופי התדפיס אל מול יכולת מכונת הדפוס.

השם נובע מסוג המדפסת שהייתה נפוצה ומקובלת בתחילה. הפקת תדפיס אייריס נעשת על ידי שימוש בתוכנה ייחודית ובמדפסת איכותית.

תוכן העניינים