WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ס'

תוכן העניינים

1 SBS/SBB 2 SUB

SBS/SBB

SBS,SBB- Solid Bleached Sulfate/Board - קרטון המורכב משכבות של תאית כימית, צבעו לבן כולל גב הגיליון. משמש לאריזות קוסמטיקה ומזון. מתאים להקפאה ולאפיה ולכן משמש כבסיס לציפוי PE ו- PET. מאושר למגע ישיר עם מזון.


SUB

Carrier, CKB ,Kraft, SUB- Solid Unbleached Board- קרטון המורכב משכבות של תאית מכאנית שלא עברה הלבנה. קרטון חזק המשמש למארזי בקבוקים (Six Packs), אריזות חקלאות הבאות במגע ישיר עם מזון, מתאים להקפאה.