WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

מ'


מי הרטבה

במכונת האופסט ישנה מערכת נוספת שהיא מערכת מי ההרטבה. היא מערכת חיצונית ותפקידה ליצור מי הרטבה נכונים להדפסת האופסט (בהמשך פרק הנושא על מערכת מי ההרטבה). ישנן מערכות שונות שהם מערכות חיצוניות לשמירה וטיפול במכונות הדפוס שאינן קשורות באופן ישיר למכונות ההדפסה. לדוגמה: מערכת קירור/חימום גלילים שנועדה לשמור או לווסת את צפיפות הצבע בהדפסה או לשמור על אחידות גידול הנקודה בהדפסה. מערכות בקרת צבע (צפיפות הצבע) וכן להתריע על תופעות שונות בתהליך ההדפסה חלקן מצויות בתוך המכונה בבקרה online בעיקר במכונות הרציפות ויש התפתחות לבקרות מסוג זה במכונות הגיליונות sheetfed. מערכות ייבוש למיניהם המשמשות ליבוש הצבע או המים וכן ייבוש צבעים המבוססים על UV (Ultra Violet).


הזנת הנייר (Feeder)

286במכונות הדפוס גיליונות מערכת הזנת הנייר (feeder) חשובה ובדרך כלל מיוצרת במפעל שונה מהמפעל שבו מייצרים את מכונות הדפוס עצמן. למרות הקשר הישיר של יצרני המכונות או בעלותם של מפעלים אלו. מערכת האזנה היא חשובה ביותר במיוחד במכונות דפוס הגיליונות המהירות. משטחי הנייר המגיעים לאחר טיפול של חיתוך שיטר (sheeting) אינם תמיד במצב טוב וישר, במיוחד בגיליונות קרטון אשר הם על בסיס נייר ממוחזר בעל נפח גבוה. כדי להגיע לרמה טובה של משטחי נייר להאזנה רצופה ואחידה במכונת הדפוס הוא: דבר ראשון לאקלם את המשטח לסביבת העבודה של אולם בית הדפוס. משטחים אשר אינם עוברים אקלום של זמן מה מקבלים "שוק" של הפרשי טמפרטורה מהמצב של אחסון בטמפרטורת מחסן חומר הגלם לעומת אולם הדפוס שבדרך כלל הוא מווסת טמפרטורה ולחות. משטח הגיליונות יכול לקבל בעיה של דפורמציה (עיוות) של הגיליונות, וכך מהווה בעיה להאזנה מתמשכת וחלקה במערכת האזנה.

מערכת האזנה צריכה להיות מסונכרנת במדויק לסיבובי המכונה כדי ליצור מצב של האזנת גיליון אחד לאחר השני במהירות גבוהה. ישנם מערכת של יונקים (סאקרים) קדמיים ואחוריים וכן מערכת של מברשות או רדידי מתכת (פחיות קטנות), וכן לחץ אויר מווסת. כדי ליצור מצב של לקיחת והאזנת גיליון לאחר גיליון בנפרד ובהמשכיות מתמדת. לאחר מערכת האזנה מצוי שולחן שטוח בעל חגורות שאיבה (במכונות החדשות) שתפקידם להצמיד את הגיליון שזה עתה יצא ממערכת האזנה לכיוון המכונה. ישנן שולחנות בעלות רצועה אחת מרכזית או כמה רצועות. ניתן כמובן לשנות את רמת השאיבה לפי נפח או עובי חומר הגלם המודפס. יותר שאיבה לקרטון עבה ופחות שאיבה לנייר דק. כמו כן ישנה מערכת של גלגלים ומברשות העוזרת לגיליון להגיע ליעדו בדרך הטובה ביותר. גלגלים אלו אמורים להיות בלחץ מסוים על גבי הגיליון המוזן ולא יותר מידיי כדי שלא תהיה הפרעה. להשתלבות במערכת האזנה של המכונה עצמה.