WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ד'


דפוס בלט

שיטת הדפוס הראשונה שהומצאה על ידי גוטנברג. שיטה זו הייתה בשימוש שנים רבות עד שהוחלפה על ידי טכנולוגיות מתקדמות ומודרניות יותר. ספר התנ"ך שהוא הספר הראשון הודפס בשיטה זו. דפוס הבלט מבסיסו הוא מהמילה הבלטה. כאשר, האותיות בסדר הדפוס היו בולטות ומריחת גליל צבע נגע רק על גבי הבלטות אלו ועל ידי לחץ עבר הצבע אל הנייר. צריך לציין שהסדר נכתב בסידור ראי מכיוון שהעברתם לנייר היה באופן ישיר. בשנות השבעים השתדל ענף הדפוס והטכנולוגיות המתקדמות להינתק ככל שאפשר משיטה מיושנת זו ואיטית. סיבה נוספת להפטרות משיטה זו הייתה בריאותית עקב יצורם של סדר האותיות מעופרת הגרם בעיות בריאותיות קשות לעוסקים במלאכה.


דפוס משי (Screen print)

פשטות השיטה היא בכך שאפליקציה או הדמות מצטיירת על רשת הדפסה צפופה. כאשר האזורים האטומים אינם מעבירים צבע והאזורים של הרשת מעבירים צבע בציור הדמות. שיטה זו משומשת להדפסות על משטחים ישרים אשר אינם ניתנים להצמדה לגליל, כגון: חולצות, ולוחות פלסטיק. כמו כן לאפליקציות להעברה גדולה של צבע לאטימה מרבית על ידי צפיפות צבע גבוהה. וכן, על חומרי גלם הדורשים יבוש אינטנסיבי. השיטה מבוססת על מסגרות רשת, כמו שהוזכר קודם לכן, הצבע נשפך על גבי רשת זו ועל ידי מגב מנגבים את שאריות הצבע ממסגרת הרשת. מכונות כאלה כיום הם מודרניות ורב צבעיות אשר כל צבע מקבל מסגרת מרושתת ויכולה להיות מופרדת לצבעי הפרוצס (CMYK) או ליותר צבעים (PMS). הדיוק די גדול וניתן להגיע לרווית צבע גבוהה מאוד עקב יכולת הדפסה בצפיפות גבוהה. כמובן התאמה לאפליקציה מתאימה לשיטה איטית יחסית זו.