WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ה'


מהפכת הדפוס

מהפכת הדפוס היא מהפכה טכנולוגית שבה הומצא הדפוס על ידי יוהנס גוטנברג באמצע המאה ה – 15, מהפכת הדפוס גרמה לרמת חיים, הידע והמשכל של האנשים שהיו באירופה גרם להם לצמוח בצורה משמעותית שהובילה בצורה ישירה למהפכת המידע של ימינו.

שלבי המצאתו של גוטנברג:
· הקמת מתקן ליציקת אותיות מעופרת מותכת ויציקתן על גבי מתקן בגובה אחיד.
· הנחת אותיות לפי הסדר הרצוי, בתיבת אחסון המחולקת לתאים.
· ייצור בדיו ששימש לכתיבה והעתקה על ידי צבעי שמן של ציירים.
· משיחת הדיו על האותיות.
· הכנסת האותיות למכבש הדפוס.
· הידוק גיליון הנייר על גבי האותיות.

הדפוס הוא התפתחות טכנולוגית מחד ותרבותי מאידך, והחידושים בקו הזמן הם בידיהם של בני האדם.
אבני הדרך הטכנולוגית בתעשיית הדפוס הם בעצם האנשים שהקימוה:        


יוהנס גוטנברג

gutenbergנולד למשפחת אצולה במינץ שבגרמניה בין השנים 1394 – 1399, גוטנברג למד את מלאכת הצורפות ובשנת 1428 גורש מהעיר בעקבות חיכוכים בין מעמד האצילים בעיר לבין מועצת העיר. בשנת 1430 גר גוטנברג בשטרסבורג, ששם התחיל בפיתוח הדפוס. יציקת האותיות, המצאת הדיו, מנגנון לארגון האותיות ומכבש הדפוס. לאחר ארבע שנים עזב גוטנברג את שטרסבורג וחזר למינץ. ששם המשיך בניסיונותיו להדפיס ספרים. גוטנברג הדפיס לראשונה את ספר הספרים התנ"ך בן 42 שורות בעמוד. בזמן מסוים חסר היה לגוטנבג כסף מכדי להמשיך את פיתוח הטכנולוגי של הדפוס וב – 1450 לווה כסף מיוהן פוסט וצרף אותו כשותף. שותפות זו הסתיימה בשנת 1455 במשפט המפורסם שנקרא משפט גוטנברג שבו דרש פוסט את החזר ההלוואה. גוטנברג זכה לחסות הארכיבישוף בשנת 1465 וניפטר בשנת 1468.