WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ח'

תוכן העניינים

1 שיטות חיתוך 2 מבלט

שיטות חיתוך

  1. חיתוך באמצעות תעלות ממוחשבות (רילמות) בקיפולים אחידים ומדוייקים
  2. חיתוך באמצעות פלטות מחורצות ממתכת המאפשרות קבלת איכות גבוהה מאוד של המוצר
  3. חיתוך בגבהים מדויקים (מעל ומתחת לגיליון) כדי לקבל למשל פתיחה יפה של מוצר

מבלט

נקרא גם שטאנץ הוא תבנית בה מורכב סכין מיוחד בעזרתו חותכים את הנייר/קרטון המודפס. הסכין נבנית בתוך בסיס עשוי עץ, לפי קו המתאר של המוצר הסופי של האזור שאמור להיחתך.

במבלט ישנם גם רילים - קו קיפול, פס מתכת שאינו חותך ובמכה על הקרטון גורם לשקע בקרטון (ביג) שמקל על הקיפול ליצירת אריזה/קופסא.

shtanz