WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון מכונת דפוס קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

י'

תוכן העניינים

1 עץ 2 דה בארקר

עץ

עץ המשמש לייצור נייר מגיע מיערות המנוהלים היטב שבו קיים תהליך יעור המבטיח נטיעת עצים חדשים במקום אלו שנגדעו על מנת להבטיח צמיחה בת קיימא.

יוצרי נייר בדרך כלל משתמשים רק בחלקים מסוימים של העץ שענפים מסחריים אחרים לא רוצים - כגון פסולת מהמנסרות או עצים מדילול יערות.


דה בארקר

דה בארקר (De-Barker) הוא שם התהליך של הורדת הקליפה מהגזע על ידי סכין, תוף, שחיקה, או לחץ הידראולי. בקליפה נעשה שימוש לייצור דלק או כהעשרת קרקע.