WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

י'

תוכן העניינים

1 עץ 2 דה בארקר

עץ

עץ המשמש לייצור נייר מגיע מיערות המנוהלים היטב שבו קיים תהליך יעור המבטיח נטיעת עצים חדשים במקום אלו שנגדעו על מנת להבטיח צמיחה בת קיימא.

יוצרי נייר בדרך כלל משתמשים רק בחלקים מסוימים של העץ שענפים מסחריים אחרים לא רוצים - כגון פסולת מהמנסרות או עצים מדילול יערות.


דה בארקר

דה בארקר (De-Barker) הוא שם התהליך של הורדת הקליפה מהגזע על ידי סכין, תוף, שחיקה, או לחץ הידראולי. בקליפה נעשה שימוש לייצור דלק או כהעשרת קרקע.