WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ל'

תוכן העניינים

1 כמות השכבה 2 דיוק השכבה

כמות השכבה

זהו נושא אשר בעל יתרון וחסרון כאשר, שכבה דקה מידי נותנת יתרון ייבוש מהיר ואמין אך מצד שני אין כיסוי של השכבה ברמה טובה ואיכותית על הצבע המודפס כדי למנוע העתקות של הצבע הרטוב לגיליון שמעליו.


דיוק השכבה

כל שיטה יכולה לתת טווח של בקרה כתוצאה משיטת ההדפסה של השכבה ובריצת המכונה. בשיטה שלנו, גליל אנילוקס עם מערכת סכיני צ'מבר בלייד או בשיטה כיוון מגע גליל בגליל, השכבה אחידה לאורך כל ההדפסה מבלי להתחשב במהירות המכונה.