WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

צ'


צבע כהכנה לדפוס המשך


הצבע כתופעה פיזיקאלית והבעתה על מסך המחשב צריכה להיות מתורגמת לאותה שפה (אפסים ואחדים). לכן, העשרה של הצבעים המופיעים על מסכי המחשב הם אינם עשירים ורוויים כמו צבעי הטבע. וכאשר רוצים להכין צבע לדפוס באמצעים ממוחשבים צריך להתייחס לשלושה מופעים שונים של צבע, בטבע, על מסך המחשב ובהדפסה הצבעונית. המופעים שונים זה מזה במגוון הצבעים ואופן יצירת הצבעים. בטבע ישנה הכללה של מרב הצבעים אולם גם הוא אינו כולל בתוכו את כל הספקטרום הנראה. במחשב המגבלה היא שלוב רמות שונות של אדום, ירוק, וכחול (RGB). במסך צבע איכותי ניתן להסיג 256 סיביות של כל צבע (RGB) כלומר 16.7 מיליוני (256*256*256) גווני צבע שונים. אולם זהו כאמור חלק מצבעי הספקטרום הנראה. מאפיין נוסף הוא האיכות הזרחנית (פוספור) שלא ניתן לקבלה בצבעי הדפוס. בדפוס מוצגים הצבעים בצורה שונה לחלוטין. הצבעים הבסיסיים הם ציאן, מגנטה וצהוב – CMY (ניתן לראות את התולדה שלצבעים אלו בתמונה של שלושת אלומות האור – אדום, ירוק וכחול, לפני כן) שהם צבעים מחסירים. כאשר מחברים צבעים אלו יחד במידה שווה אמורה התוצאה להיות צבע שחור. אולם משום שהפיגמנטים בצבע הדפוס אינם טהורים, נוצר גוון מסוים של חום כהה. תופעה זו מתוקנת על ידי תוספת של צבע שחור כבסיס, כלומר, מודל הצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור מעשי. צבעי הדפוס היסודיים נקראים צבעי פרוצס CMYK, כאשר השחור הוא האות K שתרגומו הוא מפתח –to good Key מפתח להצלחה. אחד להשלמת צבעי היסוד ומאידך הערך הכלכלי בהדפסות של טקסטים אשר ברובן על בסיס שחור. כך, להדפיסם עם צבע אחד ולא להעמיס את כל צבעי היסוד גם יחד (הדפסת שכבות).

orange 

שני הרבועים המרכזיים הקטנים, הם באותו גוון כתום. התופעה נובעת מהשתלטות צבעוניות הרקע לצבע הקדמי בגורמת להטעיה אופטית ותעתוע.


טמפרטורת הצבע


הצבע המדויק של האור הלבן הוא חשוב, הוא חלק מהספקטרום. כל שרואים באור זה בעל השלכה צבעונית. הבהירות של הצבע מאופיין בתנאים של טמפרטורת צבע. טמפרטורת צבע מוגדרת בתנאים מקבילים לגוף שחור המוקרן בעוצמה מול תרשים אורך גל. הטמפרטורה נמדדת לפי מעלות קלווין (Degrees Kelvin), שהם אותה סקאלת מדידה כמו מעלות צלסיוס, רק שסקאלת הקלווין מתחילה באפס אבסולוטי -2730C . טמפרטורת הצבע מתייחסת להפצה של קרינה מושלמת המתחממת לטמפרטורה המושלמת. טמפרטורת הצבע בהשתנות אור היום, אבל בממוצע של 65000K, בקונטראסט (ניגודיות). טמפרטורת הצבע מאור השמש הלא מסונן היא 5900oK בקירוב. טמפרטורת הצבע הסטנדרטית הי בין 5000oK – 7000oK משומשים בעבודות הגראפיות. 5000oK משומשים בדרך כלל בהגדרת תחום האור הלבן. 6500oK משומשים לתוכנות הפוטושופ. הקונספטים האחרים הם ליצור אינדקס לכוח הספקטראלי. יצירת האינדקס של הצבע מודד כמה טוב מקור האור מול אורכי הגל. מקור אור בעל טמפרטורה של 5000oK ותפוצה דומה לאור היום הקרוי D50 של אלומת האור. טמפרטורה ואינדקס הצבע מאוחדים ביניהם. טמפרטורת הצבע במקורות אור לפי הטבלה להלן בקירוב:

מקור אור

טמפרטורת הצבע (K0)

אוריום

6500

אור פלורוסנטי (אור יום)

6500

אור פלורוסנטי (לבן קר)

4200

פעימות קסנון (גז)

6000

הלוגן קוורץ (רמה נמוכה)

2950

הלוגן קוורץ (רמה גבוהה)

3400

קשת קרבון (פחמן) – היתוך לבן

5000

זוהר (100 וואט)

3000

No.1 photoflood

3400


מצבי הראיה – העין מסגלת לעצמה מקור אור מקיף הנראה כלבן טבעי. אם תפוצת כוח הספקטראלי של מקור האור הוא חלק וחלש באורכי גל מסוימים, יכול להיות שלא ניתן לשפוט צבע במדויק. לכן, מאוד חשוב לתקן (סטנדרטיזציה) את יחידת תנאי התאורה. התקן האמריקאי, לדוגמה, הסטנדרטי (ANSI PH2.30-1989), ISO 3664, BS959 הם בשימוש לזיהוי פונקציונאלי.

5000oK סטנדרטי - מיקום יחידות התאורה בעלי תצורה נכונה באולם ההדפסה ובמעבדת הקדם דפוס. הוראות ההפעלה של מכשירי התאורה למיניהם מוכללות בקואורדינאטות של צבע (מכשיר עצמאי), טמפרטורת הצבע, הפצת הכוח הספקטראלי ועוצמת האור. התנאים הסטנדרטיים של מפיצי האור צריכים להיות תמיד מושווים בין המקור, ההגהות וההדפסה.