WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

לכת מים

varnish1תהליך כיסוי  הלכה מורכב מכמות הצבע המודפסת מתחת כשיכבה תחתונה, שאותה ניתן לכמת על ידי צפיפות - Density וכן צמיגות - Viscosity כדי להשיג את האיכות הנדרשת יש לבדוק את שכבת כיסוי הלכה על ידי כמה פרמטרים.


כמות השכבה

זהו נושא אשר בעל יתרון וחסרון כאשר, שכבה דקה מידי נותנת יתרון ייבוש מהיר ואמין אך מצד שני אין כיסוי של השכבה ברמה טובה ואיכותית על הצבע המודפס כדי למנוע העתקות של הצבע הרטוב לגיליון שמעליו.


דיוק השכבה

כל שיטה יכולה לתת טווח של בקרה כתוצאה משיטת ההדפסה של השכבה ובריצת המכונה. בשיטה שלנו, גליל אנילוקס עם מערכת סכיני צ'מבר בלייד או בשיטה כיוון מגע גליל בגליל, השכבה אחידה לאורך כל ההדפסה מבלי להתחשב במהירות המכונה.


רמת הייבוש

כדי להעלות את מהירות המכונה ולדאוג להוציא את רוב רמות הנוזלים במהירות המקסימאלית מהלכה הפולימרית, משתמשים במערכת ייבוש אויר חם ומנורות IR(Dieudinne, 2005) האפקט של קרינת IR חייבת להיות מנותחת. לפי תרשים 1 אשר הנתונים הם בתוך הטווח הרלוונטי של מכונת הדפוס – גליל אנילוקס בעל רמות תאים 40 cell – 200 cell. כאשר רמת התאים גבוהה יותר (200 cell) הצפיפות גבוהה יותר וכך מעביר גליל זה פחות לכה. השכבה דקה יותר – ייבוש מהיר יותר. שכבה זו דקה מידי כמו שציינתי קודם לכן, אנו משתמשים בגליל אנילוקס הנעים בין 60 cell – 100 cell.

תרשים 1

varnish2

 

Dieudinne (2005) מראה את הניסיון האמפירי שעשה בקרינת IR וסכיני אויר חם. כאשר מנורות ה- IR הם Short Wave הטמפרטורה בצלסיוס 1850 – 2350 מעלות ובקלווין 2150 – 2600 מעלות וטווח הקרינה 1.4 – 1.2 µm.

תרשים 2

varnish3

אפשר להבחין לפי תרשים 2 שכאשר הטמפרטורה נמצאת בין 2600K ל – 1800K היא ברמה טובה. של קרינת ה- IR.
המים מתאדים על ידי הטמפרטורה האפקטיבית הטובה ביותר היא קרינת נורות של Short Wave . התוצאות של הניסוי שבוצע על ידי Dieudinne (2005) מראה טמפרטורה של 1500K – 2600K. נורות ה- IR שמורכבות אצלנו המכונות הדפוס.


רמת הצמיגות של הלכה

הצמיגות מוגדרת כהתנגדות לזרימה, אשר מאפיין את תורת הזרימה של הנוזל. (Prof. Dr. Hubler, 2006). יצרן הלכה ממליץ על צמיגות הנעה בין 30 – 40 שניות במדידת על ידי כוסית מדידה הנקראת FORD 4.


מהירות המכונה

מהירות המכונה משפיעה כמובן על אופן ייבוש הלכה והוצאה המהירה של הנוזלים מתוך הלכה והשארת הפולימרים בלבד. הייבוש יהיה אפקטיבי לאחר בדיקה תחזוקתית נכונה ועקבית של אורך גל נורת ה- IR  והטמפרטורה המתאימה. שיטת הדפסת הלכה היא שיטת הפלקסו, כאשר הלכה מועברת דרך גלילי לכה או גליל אנילוקס לגלופה פולימרית מובלטת של הגרפיקה. כך מהירות המעבר מהיר יותר ואחיד יותר.


שכבת הצבע

ניתנת לבדיקה וכמות על ידי מדידת צפיפות הצבע והשוואה לדוגמה חתומה על ידי מדיד הדנסיטומטר שברשות המחלקה.