WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

לכת UV

אולטרה ויולט Ultraviolet Radiation הוא חלק מקרינת השמש שאנחנו סופגים, אך יש לו השפעה על הפעילות הביולוגית. קרינת ה- UV היא חלק מהספקטרום ברמות קרינה בטווחים של 100 – 400 ננומטר והאדם לא מבחין בהם (האדם יכול להבחין באור ברמות של 400 – 700 ננומטר). קרינת ה- UV מהווה 10% מכל האנרגיה שמייצרת השמש. רוב קרינת ה – UV נספגת או מתפזרת בחזרה לחלל על ידי האטמוספירה של כדור הארץ. מכאן, שמעט מאוד מקרינת ה – UV מגיעה לפני שטח כדור הארץ.


רמות קרינה

ישנן רמות שונות של קרינת UV:
UVA 320-400 ננומטר: רוב הקרינה של ה – UV בספקטרום, השכיח ביותר בביוספירה (תחום של האטמוספירה שבה חיים) משפיע במעט על האוזון.
UVB 280-320 ננומטר: מגע לביוספירה משפיע מאוד על האוזון.
UVC 100-280 ננומטר: מגיע במעט לביוספירה, בעיקר מתפזר על ידי החמצן של האטמוספירה, בעל חנקן ואוזון.

רמות אלו משפיעות בנוסף, על משטחים מוחזרים (רפלקטורים), גובה וחומרים מזהמים כגון: פליטות גז ותרסיסים. ההבנה של תהליך האפקטיביות של UV נותנת לחוקרים להעריך את כמות הרמות בזמן ובמקום כאשר המדידה איננה בנמצא. ההבנה לשיפור יכולה לעזור לאמוד איך משנים את הסביבה אשר תשפיע על רמות ה – UV ולהפך.


UV וצבעי הדפוס

במשך שנים, המטרה של שוק הצבעים היא לשפר את התנהגות דפוס האופסט, גידול הנקודה, רמות ייבוש הצבע ורמות הריח הנמוך של צבעי ה – UV באופסט. אך לצערנו הנוסחה של ייבוש צבעי ה – UV מושפעת מכמה משתנים שחלקם נגזרים מיכולות ספקי הצבע וחלקם מתהליך הדפוס אופסט עצמו. אחד ממאפייני המפתח של צבע אופסט טוב הוא, היכולת להתחלב יחד עם תרכיז מי ההרטבה באופן מהיר ועיקר התאדות של המים באותו תהליך. האינטרקציה בין הצבע למים, בתהליך האופסט, היא יחסית קבועה על ידי משתני המים, הפיגמנט וכן הפוטואיניציאטורים (מרכיבים כימיים המצויים בצבע המאיצים את ייבוש על ידי קרינה של אור אולטרה סגול).
ב- 20 שנה האחרונות, ייבוש ה – UV הוא נושא חשוב בצבעי האופסט, בהתייחסות לקרינה, ייבוש הצבע הוא תחזית של 10% שיפור במשך הזמן. השיפור הזה הוא המשכיות של שיפור טכנולוגית הדפוס (דפוס גיליונות ודפוס הרוטציה) וכן הציוד הנלווה (מנורות הקרינה ומערכות הקירור שלאחר מכן).
ישנם מחקרים המציינים ביצועי נסיון לבדיקת רמות ייבוש של צבעי UV מהספרות. הטבלה הבאה מציינת ניסוי אמפירי לייבוש צבעי UV:

 uv varnish

מונומטר: תרכובת כימית המכילה מולקולות בודדות במרשם הצבע.