WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

הלחמה

להבדיל מקרטון רגיל, הקרטון לנוזלים מצופה פוליאתילן משני צידיו. עובדה זו מנוצלת להלחמת התפר בעזרת חום, במקום הדבקה המתבצעת בקרטוניות רגילות.


תהליך ההלחמה

 

התהליך מתבצע ע"י הובלת הקרטוניות בעזרת רצועות מנקודת ההזנה, תוך קיפול מוקדם של כל נקודות הקיפול האורכיות (ורטיקאליות). יש לזכור שלכל מכונה אוטומטית יש לקפל קיפול מוקדם של הקרטונית.
אחרי הקיפול מבצעים בפס ההלחמה השחזה עד 50% מעובי הקרטון ומקפלים על מנת למנוע אפשרות חדירה של נוזלים לתוך חתך הקרטון. גם קיפול זה מולחם. מכאן עוברת הקרטונית לחימום שני הצדדים באש פתוחה ממבערי גז. מקפלים את שני חלקי הקרטונית ולוחצים את שני הצדדים ביחד בלחץ חזק וקר ובכך נוצרת שרוולית מולחמת. עדיין יש ללחוץ בשני צידי הקרטונית כדי ליצור אחידות בקיפול וקפיציות לפתיחה ע"י מכונת המילוי, שתלחים תחילה תחתית, תמלא ובסוף תלחים את הראש (גם הלחמת הפקק מתבצעת ע"י מכונת המילוי).

 

sealing

שרוולים מולחמים בעת יציאתם מהמכונה.


בדיקות ואריזה

השרוולים (קרטוניות החלב אחרי תהליך ההלחמה) ממשיכים מהמכונה אל עבר פס האריזה לא לפני שעוברים בדיקה לאי-הימצאות מתכות, בקרת איכות מידגמית לחוזק ההלחמה, נזילות ועמידה בסטנדרטים. בפס האריזה נארזת החבילה בעטיפת נייר קרפט חום, מסומנת בפרטים ועוברת למישטוח, עטיפת סטרץ' ותיעוד.


נתונים טכניים

  • מהירות ההלחמה בין 100,000 - 200,000 יחידות בשעה.
  • חום המסה נע בין 130°-170°.