WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

מיחזור קרטון נוזלים

milkcartonrecycleקרטון נוזלים הינו בבסיסו קרטון טהור ואיכותי המצופה בשכבת פוליתילן.

לקרטונים מסוג זה קיים תהליך מחזור ייחודי בו מפרידים את הפוליתילן מהקרטון.

בתהליך זה גורסים את הקרטון "ומבשלים אותו" במים. בתהליך ההרתחה הפוליתילן צף למעלה ובקירור התאית (הקרטון) שוקע לתחתית.

לאחר ההפרדה ניתן להשתמש בתאית (הקרטון) למוצרי קרטון או נייר ממוחזר מכיוון שהיא תאית איכותית. כמו כן בפוליתילן נעשה שימוש חוזר בתעשייה.


המצב בישראל

נכון להיום בישראל, קרטון הנוזלים שנאסף מיצרנים שונים למחזור נשלח למפעלי מחזור בחו"ל, מכיוון שהכמות הנאספת אינה מצדיקה הקמת מתקן.

מדיונים בנושא עם מפעלי ניר מקומיים הם נקבו בכמות מחזור שנתית של 1000 טון בכדי שתהיה הצדקה להקמת מתקן מחזור בארץ.

לפי הערכות שלנו, 1000 טון שנתי הינם פחות מ-10% מתצרוכת קרטון הנוזלים המשווק בארץ וכולל בעיקרו את קרטוניות החלב, אך גם קרטוניות מיץ, כוסות חד-פעמיים ומוצרים נוספים.


חוק האריזות

recycle1לפי חוק האריזות שנחקק בישראל בסוף שנת 2010 והתחילו בישומו בשנת 2011, כל יצרן או יבואן מחויב ליצור קשר עם תאגיד מחזור מוכר, לדווח על משקלי האריזות אותם הוא מפיץ לשוק ולהפריש תשלום שנתי בעבורם.

התאגיד מצדו מחויב להשקיע את הכסף בפרויקטי מחזור, בהגברת המודעות למחזור ובתשלום לרשויות המקומיות בהתאם לכמות האשפה אותה הם ממחזרים (תמריץ לרשויות).

לצרוך עמידה בחוק המחזור, 12 היצרניות הגדולות בשוק הקימו את תאגיד "תמיר" אשר מונה היום מעל ל-500 יצרנים ויבואנים, וצופה שעוד 200 יצטרפו בשנת 2013, ומבצע את גביית הכספים והשקעתם במחזור בהתאם לדרישות החוק.


מהות הפיילוט

recycle2לכל סוג אריזה יש ערך מחזורי משלה ובהתאם לערך זה היצרנים משלמים כספים לתמיר.

ככל שאריזה הינה "ירוקה יותר", כלומר מתמחזרת או מתכלה, ערך המחזור שלה עולה והיצרנים נדרשים לשלם פחות עבורה.

במידה ויוקם מתקן למחזור קרטון נוזלים בארץ אזי הערך של האשפה הנאספת יעלה, יזהם פחות את מדינת ישראל וגם יקטין את הצורך בהפקת חומרי גלם גולמיים.

מתוך כל המפורט, אנחנו, חברת דוקרט Evergreen, מעוניינים לקדם את נושא המחזור של קרטון הנוזלים בארץ.

לצורך כך ובשיתוף פעולה עם מועצה אזורית מטה-אשר, התחלנו בפילוט מחזור ראשון בארץ בקיבוץ כפר-מסריק וקיבוץ עין-המפרץ בכדי ללמוד את אופן איסוף הקרטוניות מבחינה כמותית ואיכותית.

לפחים הצהובים שהוצבו במפעל, או לפחים המיועדים בקפיטריות הונחו כל העובדים לזרוק קרטוניות חלב וכוסות חד-פעמיים מקרטון.

את הקרטוניות ניתן להשליך עם הפקקים ואין צורך בהפרדתם מהקרטונית. הפקקים הינם מפוליתילן ומתמחזרים יחד עם הקרטון.