WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס קרטון לאריזות לנוזלים
על פי סדר הא'-ב':

קרטון ממוחזר

(Recycled) מיוצר משאריות קרטון, עץ ונייר. בתהליך של יצירת דייסה בה מפרדים את התאית משאר חומרים (סיכות עיתונים/מתכות, ניילון ועוד). מעיסה זו יוצרים את שכבות החומר לייצור הקרטון. מקובל לתת חוזק לקרטון ממוחזר ע"י הוספת אחוז מסוים של תאית לא ממוחזרת.

 

תוכן העניינים

1 מעגל החיים

מעגל החיים

ניתן לומר כי ניתן למחזר נייר וקרטון כ-4 מחזורי שימוש, עד שהסיבים נעשים קצרים ואינם מאפשרים שימוש חוזר.

כל החברות אשר דוקרט קונה מהם חומר גלם הן בעלות תו FSC, Forest Stewardship Council. תקן בין לאומי לניהול סביבה ויערות תחת פיקוח.
תקן זה מחייב אותן לשתול שני עצים על כל עץ המשמש לייצור תאית ולהציג תוכנית לשימור היערות.
זמן הגידול של עצים המיועדים לקרטון ועץ בסקנדינביה נע בין 30-50 שנה לעצים עם סיבים קצרים ורכים. ול 50-80 שנה לעצים עם סיבים ארוכים וחזקים.