WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

נייר וקרטון - היסטוריה

הנייר מוכר לאדם עוד ממצרים הקדומה כ- 3,500 שנה לפני הספירה. בעת הקדומה הנייר נעשה מפפירוס או חומרים אורגאניים אחרים. במאה השנייה לספירה החל ייצור נייר כאמצעי להעברת מיידע וידע.
בראשית המאה ה-19 הומצאו המכונות לייצור הנייר התעשייתי.
יצור הקרטון התעשייתי ע"י הדבקה של שכבות נייר אחת לשנייה החל לקראת סוף המאה ה- 19.

תוכן העניינים