WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

מבנה קרטון נוזלים

milkcartboardlayersאת הקרטון המיועד לאריזות לנוזלים מרכיבות שלוש השכבות - בסיס מקרטון וציפוי פנימי וחיצוני של פוליאתילן ניתן להוסיף מספר שכבות ביניים נוספות, התורמות לשיפור חוזקו ויכולת העמידות של הקרטון. 


תוכן העניינים

1 משפחות קרטון נוזלים

משפחות קרטון נוזלים

1) קרטון נוזלים רגיל - מכונה גם "קרטון חלב" (משמש בעיקר לאריזת חלב).

זהו הקרטון הבסיסי המורכב משכבת קרטון מצופה בשני צדדיה. חומר גלם זה משמש בעיקר לאריזת מוצרי חלב ומאפשר חיי מדף בקירור של עד מספר שבועות. זהו הקרטון הנחשב אצלנו לחומר הגלם הבסיסי.

 

2) קרטון נוזלים עם שכבת איטום או כפי שמכונה באנגלית קרטון BARRIER.
בקרטון זה נוספת שכבה אחת או מספר שכבות של חומר נוסף כמו עוד תוספת של ניילון או שכבת EVOH (ETHYLENE VINYL ALCOHOL) - זהו סוג של ניילון או פולימר שמאפשר הגנה ואטימה טובה יותר על המוצר בתוך האריזה.
ההגנה היא בעיקר מפני חדירת חמצן (חימצון המוצר) וחדירת אור - שני גורמים היכולים לפגוע באיכות המוצר ובשמירה עליו לאורך זמן.
שכבות ה-BARRIER נועדו לאפשר חיי מדף ארוכים יותר ומאפשרות שמירת המוצר בקירור וצריכה שלו לאחר מכן עד למספר חודשים. (תלוי גם בגורמים נוספים כגון: תהליך המילוי, איכות החלב,שרשרת הקירור וכדומה).
בדרך כלל משתמשים בשכבה זו לאריזה של מוצרים הדורשים הגנה גבוהה מפני חמצן ואור כמו מיצים או מוצרי חלב בעלי חיי מדף ארוכים.

 

3) קרטון נוזלים עם שכבת אלומיניום.
בחומר גלם זה מוסיפים שכבת אלומיניום. המטרה בהוספה של שכבה כזו היא הגנה ואטימה הגבוהה ביותר מפני חדירת חמצן ואור.
קרטון מצופה אלומיניום מאפשר שימוש גם במילוי של המוצר כאשר אינו מקורר - תהליך שנקרא "מילוי חם" שבו ממלאים את הקרטון במוצר לאחר תהליך פסטור או בישול לפני שמקררים אותו. קרטון זה מאפשר במקרים מסוימים לאחסן את המוצר גם ללא קירור.

 


הסכמה הזו מתארת לדוגמא מבנה של חומר גלם המכיל שכבת אלומיניום בחתך מן הצד:

milkcartonmaterial