WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע מכונת דפוס קרטון קדם דפוס
על פי סדר הא'-ב':

שיטות לחיתוך אריזות

חיתוך באמצעות תעלות ממוחשבות (רילמות) בקיפולים אחידים ומדוייקים
חיתוך באמצעות פלטות מחורצות ממתכת המאפשרות קבלת איכות גבוהה מאוד של המוצר
חיתוך בגבהים מדויקים (מעל ומתחת לגיליון) כדי לקבל למשל פתיחה יפה של מוצר

תוכן העניינים