WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

חוק האריזות

recycle1לפי חוק האריזות שנחקק בישראל בסוף שנת 2010 והתחילו בישומו בשנת 2011, כל יצרן או יבואן מחויב ליצור קשר עם תאגיד מחזור מוכר, לדווח על משקלי האריזות אותם הוא מפיץ לשוק ולהפריש תשלום שנתי בעבורם.

התאגיד מצדו מחויב להשקיע את הכסף בפרויקטי מחזור, בהגברת המודעות למחזור ובתשלום לרשויות המקומיות בהתאם לכמות האשפה אותה הם ממחזרים (תמריץ לרשויות).

לצרוך עמידה בחוק המחזור, 12 היצרניות הגדולות בשוק הקימו את תאגיד "תמיר" אשר מונה היום מעל ל-500 יצרנים ויבואנים, וצופה שעוד 200 יצטרפו בשנת 2013, ומבצע את גביית הכספים והשקעתם במחזור בהתאם לדרישות החוק.

תוכן העניינים

1 ת.מ.י.ר

ת.מ.י.ר

Logotmirת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) 

מיסודה של התאחדות התעשיינים בישראל, הינה חברה אשר הוקמה על מנת לאפשר ליצרנים וליבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיהם על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011 ("חוק האריזות").

תמיר הינה חברה לתועלת הציבור אשר פועלת ללא מטרות רווח.

נוסח החוק - החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011