WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

הדמייה

הדמייה (Proof) הַגָהָה - סוג של פלט שמועבר לאישור הלקוח ומדמה הכי קרוב שאפשר את התוצא הסופית של מכונת הדפוס.

התקדמות הטכנולגיה מאפשרת היום בחלק ממערכות הקדם דפוס לבצע כיולים לעקומות אחרי מדידית יכולות המכונה ולדמות אפילו רשת הדפסה (Screen) וגידול נקודה (Dot gain)

תוכן העניינים

1 סוגי הדמיות

סוגי הדמיות

העתק שמש - תדפיס אחרון לפני הדפסה המופק מתוך קבצים שנשלחו לבית הדפוס ומשמש לשם בדיקת המוצר לפני הפקת לוחות הדפוס. איכות הצבע וההדפסה בהעתק השמש אינן משקפות את איכות הדפוס הסופית, אך כל היתר זהה למוצר שיודפס.


Iris - השם נשאר מכיוון שמדפסת הראשונה שהוציא הגהה דיגיטאלית הייתה Iris.


כרומולין - הדמייה זו הופקה מן הפילמים מהם יצרו את הלוחות. מאחר וכמעט לא משתמשים יותר בפילימים אלא ב CTP הכרומולין כמעט ונעלם, אם זאת הוא נחשב להדמייה הקרובה ביותר לתוצאה שתתקבל בהדפסה.


תדפיס GMG - תדפיס צבע המשמש להגהת צבע (Proofing). בתהליך הטמעת המערכת, בונים עקומת צבע שיודעות לחקות את מכונות הדפוס. התדפיס מופק במדפסת איכותית לבדיקת צבעי הדפוס.