WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

רזולוציה

כושר הפרדה/הבחנה (Resolution). המונח נמצא בשימוש בתהליך הקדם דפוס לדוגמה: בהכנת היחידה נבדקת רזולוציית התמונות שצריכות להיות ב300 dpi ובהוצאת הדמייה בסים התהליך

הפרדת תמונה מתייחסת למרחק בין האלמנטים המרכיבים תמונה.
ככל שההפרדה (רזולוציה) גבוהה יותר, כך התמונה תהיה מפורטת יותר.
רזולוציה מודדת מהו המרחק הקטן ביותר בין קווי רשת דמיונית (Grid). הגדרת יחידות רזולוציה נמדדת לרוב כיחידת מידה או שטח (נקודות למילימטר, פיקסלים לאינץ' וכו').

 

 

תוכן העניינים

1 תמונה

תמונה

נהוג לתאר את צפיפות הפיקסלים במספר הטורים (רוחב), על מספר השורות (גובה), לדוגמה: 1024X768 או ליחידת שטח, כמו למשל נקודות לאינץ' (dpi) לדוגמה: תמונות לאתר אינטרנט ב- 72 dpi.

resolution