WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

ראגיסטרציה

regמערכת התאמת צבעים במכונת הדפוס.
במכונות הישנות, אם היינו רוצים להתאים צבע אחד לשני הינו רצים ללוח ההדפסה ומשנים בצורה מכאנית את מיקומו עם שינויי בורגי מתיחה וכו'. כיום המערכות החדישות והטכנולוגיות המתקדמות מניבות יכולות של שמירה על התאמה (רגיסטראציה) באופן אוטומטי רציף (on line) המכונות הרציפות. וכן יכולת בקרה מרחוק וכיוון מרחוק של התאמת הצבעים במכונות הגיליונות. היום בעידן CTP הלוחות מדויקים וכן המכונות. ההתאמה יכולה להתבצע באופן מאוזן (lateral), היקפי (circular) ואלכסוני (diagonal). כמובן שיש הגבלות של מרחקים ולכן הוצאת הלוחות אמורה להיות מדויקת ודיוק מכונות הדפוס, ובטח הדיוק גדל במכונות העלות האזנה אוטומטית של לוחות ההדפסה (דפוס אופסט).

תוכן העניינים